E Rëndë Në Zvicër/ Dyshohet Se Vajza Shqiptare I Ka Marrë Jetën Babait..

Lajme nga Bota


Vr as ja e shqiptarit 47 vjeçar në Zvicër, sipas raportimeve të para ishte en igmë. Megjithatë, zyrja e pro kur orit publik tash s upoz on se vajza 18 vjeçare ka pl agos ur të atin, gjatë një mosmar rëvesh je familjare.

Vajza është ar res tuar që atëherë, ekziston pre zumimi i p afajë sisë. Kosovari tashmë i ndjerë ka drejtuar biznes të makinave për 20 vjet. Një i punësuar tek ai thotë se ngjarja e ka befasuar. “Asnjëherë nuk ka pasur kon fli kte mes tyre. Ata ishin njerëz paqësorë. Ata janë njerëz shumë të mirë. Djali është student dhe ka një firmë”


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *