E Fundit: Ek Spertit Italian Thote Behuni Gati Për Va Len E Trete, Ja Ne Cilin Muaj Pritet

Lajme nga Bota

Kjo ab solutisht nuk duhet të ndodhë. Tani ne duhet të organizohemi për v alenn e tretë” te ko vi d9, “e cila do të mbërrijë në shku rt por shpresojme qe kjo te jete nje vale me e lehte ne krahasim me ato qe kemi kaluar ndaj ne duhet te jemi te kujdesshem dhe te ruhemi sa me shume.


Në një intervistë virologu nga Lombardia, Fabrizio Pregliasco, kerkon qe vendin te të përgatitet.

“Masa më ek sttreme” e izolimitt kombëtar, tregon ek sperti, “sigurisht që do të ishte në gjendje të ndalonte infe ksionet.

Por ne nuk mund ta pë rballojmë atë”. Për sa i përket shëndetit “sigurisht që do të ishte një masë më e përshtatshme nga pikëpamja e ef ektivitetit, por në këtë moment do të ishte e pape rballueshme për vendin tonë”.

Tani “ideali është të presim për të kuptuar se si do te shkoje situata.

Duhet të presim rezultatet e masave të reja dhe të vlerësojmë shenjat”, por nëse situata e ep iddemisë nuk përmirësohet “do të jetë do mosdoshmërisht e nevojshme të arrihet iz oliimi i përgjithshëm.

Nëse nuk vijnë rezultate në të ardhmen. kushtet e zvogëlimit të kurbës së infektimit, pa ralajmëron vi rologu masat më të as hpra nuk mund të shtyhen më tej “.

Megjithate presim qe situata te qetesohet dhe te shkoj drejt renies se numrit te te in fektuarve.Ruani di stancimin social perdorni masken dhe lani duart.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *