E fundit/ BE merr vendimin d.rastik per Shqipërinë

Lajme nga BotaPas 2 dite diskutimesh, Bashkimi Eur.opian ndërmori një vendim mjaft të di.skutueshëm për ta lënë Shqipërinë jashtë listës së vendeve me të cilat kufijtë do të hapen prej 1 Ko.rrikut. Shqipëria ishte fillimisht në listë, por më pas u hoq, me pre.tendimin se sh.ifrat e p.andemisë janë rritur.


Nga Ballkani ku.fizimet h.iqen vetëm për Serbinë dhe Malin e Zi, ndërsa mbeten për Shqipërinë, Kosovën, Maqedoninë e Veriut dhe Bosnje – Hercegovinën.Por a q.ëndron arg.umenti i përk.eqësimit të situatës ep.idemiologjike që ka përdorur Brukseli për të lënë në fuqi kufizimet për Shqipërinë dhe për t’i h.equr ato për një vend të Ballkanit, si Serbia?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *