E a nuluan dasmën herën e parë për arsyen e tri shtë, tani çifti merr lajmin e keq sërish..!!

Lajme nga Bota


Datën e tyre të parë të m artesës e an uluan gjithashtu kur djali i tyre Jenson, tani 10 vjeç, u d iagnostikua me pne umoni.


Por Gemma Turpin, 32 vjeçe dhe Jake Moss, 34 vj eç, kishin pla nifikuar dasmën më 24 Pr ill, vendim pa ditur situatën që do vinte dhe vendimin e Mbretërisë së Bashkuar për t’u izo luar.

Çi fti, të cilët kanë një lidhje 14 vjeç are, thonë se ‘nuk kanë shumë fat’ pasi kanë arritur të an ulojnë të gjitha datat e pl anifikuara për c eremoninë në kishën e Scholes ku jetojnë.

“Ne po m endojmë për qershorin e vitit të ardhshëm tani pasi nuk e dimë se si do të jetë ky vit, me gjithë këtë që po ndodhin. Shpresojmë për herën e tretë me fat!”, tha Gemma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *