Cima Në Gje Ndje Të R Ëndë Nga Co Vid-19, Familjarët Kërkojnë Ur Gjent Gj Ak…..

Lajme nga Bota

Hu moristi i njohur Rasim Thaçi- Cima ka re zultuar pozitiv me ko ronavirus.
Kështu ka bërë të ditur vajza e tij, këngëtarja e njohur Adelina Thaçi, shkruan Indeksonline.

Përmes një publikimi në llogarinë e saj në Fa cebook ajo ka kërkuar që personat që kanë fi tuar a nti tr upa të dh urojnë gj ak për b abain e saj.

“Kërkojmë ur gjent persona që sapo kanë k aluar co vidin, e që kanë gru pin e gja kut A pozitiv apo A Ne gativ, sepse na duhet që përmes gja kut të tyre të ju marrim an titrupat.

Kjo është për babin tim, na duhet përmbi 50 An titrupa Ju faleminderit pa raprakisht nëse dikush shp reh vullnetin e ka mu ndësinë”, shkroi këngëtarja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *