“Çfarë I Kemi Bërë Ne Të Keqe ZOTlT, Që Kemi Marrë Këtë D ENlM Kaq Të K Eq”

Lajme nga Bota


St op përcolli historinë e trishtë të familjes Korini, në një fshat në Delvinë. Kryefamiljarja Elvira Korini rrit e vetme dy fëmijë jetimë, Elsa dhe Elidoni.


Ata kanë pr obleme me sytë dhe nuk marrin as nd ihmë ek onomike.

St op dhe Fundjavë ndryshe nisin fushatën, për të ndihmuar këtë familje me shtëpi të re dhe mundësi jetese.

“Çfarë i kemi bërë ne të k eqe Zotit, që kemi marrë këtë d ënlm kaq të ke q. Unë nuk dua më këtu, dua të iki. Mua më sha jnë shumë shokët nga babai im. Më thonë mamanë e ke q orre, babanë se ke fare… në klasën time më t aIIin më shumë dhe kjo më tr lshton shumë. Unë nuk e di cila është e vërteta, unë dua që ta kem babain tim, por nuk e kam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *