Bën një vrimë në murin e shtëpisë, pensionistja gjen një gjë të jashtëz akonshme

Lajme nga Bota


Mediat italiane shkruajnë se kur ajo pa një numër të madh bletësh që kishin ng ordh ur në t arracë, pe nsionistja u sh qet ës ua.


Kështu, pronarja e shtëpisë, e vendosur për të zgj idhur pr oblemin pa iu bërë k eq krijesave, njoftoi shërbimin zja rr fik ës. Këta të fundit të ala rm u ar kanë shkuar në banesën e saj së bashku me një ekspert që merrej me bletarinë.

Si pa.so.jë e hapjes së një të çare në mur, i la zja.rrf.ik.ësit dhe bletarin me gojëhapur. Në një zgavër të madhe ishte fsh.ehur një zgjua prej më shumë se 180 centimetër e gjatë dhe një metër e gjerë.

Faitelli është shprehur se ishte shumë in teresante, njësoj sikur po shihje një dokumentar. “Bletërritësi, më shpjegoi se kjo zgjua kishte qenë p re e një gr abi tje je dhe kjo kishte sh aktu ar edhe ng ordh jen e krijesave të b ekuara”, tregon e zonja e shtëpisë”.

Sipas mediave vendase, në fund të pr ocesit, bletari arrit që të nxjerrë rreth 25 kavanoza me mjaltë. “Do t’ua dhuroj miqve. Jam e lu mtur që i gjeta unë, në vend të një tjetri të papërgjegjshëm që do t’u vinte fl ak ën”, ka shtuar Mara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *