Bashkëshortja ia dhuron veshkën, s’ka para për operacionin

Lajme nga Bota


Tran splanti i veshkës që Qëndrim Abazi bëri para tre vjetësh ka dështuar.

Organi që iu dhu rua nga nëna, nuk i kreu punë 27 vjeçarit nga Ferizaj.

Kështu, ai duhet t’i nënshtrohet sërish një operacioni të njëjtë, meqë i është përkeqësuar gjendja.

Për transplantin e veshkës që tash ia dhuron bashkëshortja, familjes i duhet një shumë të cilën e ka të pamundur ta sigurojë.

Andaj, po kërkon ndihmë nga të tjerët.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *