Askush Nuk Po E Gjen Dot Emrin E Frutit, Ju E Dini Apo Jo?

Lajme nga Bota


Fruti i thanës përmban an tioksidantë me veti shë ruese ku ndër ka ncerit, di abetit, ul cerës, kol ititit,
Thana në sajë të pë rbërësve të saj ka gjetur një pë rdorim të gjerë në mj ekësinë al ternative.


Për qëllime mjekësore pë rdoren kokrrat e thanës, gjethet, lë vorja e de gëve dhe bërthamat e frutave.
Kokrrat e thanës kanë një shije paksa të hi dhur, por janë të pasura me shumë vle ra ushqyese.

Ato përmbajnë rreth nëntë për qind sheqer, acide or ganike, vitaminë C etj. Thanat jo vetëm që hahen të fre skëta, por ato mund të bëhen ko mposto, pre vede, ma rmelatë. Gjethet dhe lëvorja e thanës përmbajnë rreth 10-15 për qind taninë.

Frutat e thanës kanë veti të mira rru dhëse dhe bëjnë mirë në ra stet e he qjes së ba rkut, ba rkut të verës, po saçërisht të fëmijëve të vegjël.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *