A mund ta gjeni dot se sa numra ka në këtë foto? 90% ga bojnë, por nëse e keni gjetur jeni gjeni

Lajme nga Bota

Në këtë enigme te shka thtesise ju mund të testoni af tësitë tuaja vë zhguese dhe mpr ehtesine e shikimit.

A jeni aq të zgj uar sa të mund të gjeni vërtetë se sa numra fsh ihen në këtë foto?
Nëse nuk arrini ta gjeni dot, përgjigjen e keni më poshtë:


Në këtë foto fsh ihen 10 numra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *