A JANË NJERËZIT FETARË MË TË LUMTUR OSE MË TË SHËNDETSHËM

Lajme nga Bota


Nëse jeta ka një qëllim më fisnik, duam të dimë cili është e si lidhet me ne.


Në fund të fundit, nëse ka Zot dhe ne nuk e dimë, po jetojmë në padije të së vërtetës më themelore në univers.
Besimet fetare reflektojnë aftësinë unike njohëse të njerëzimit për të gjetur ndërveprimin dhe qëllimin te të tjerët dhe, sipas shtrirjes, në botën natyrore.

Nga të gjitha krijesat e tokës, njerëzit janë unikë.

Sipas Biblës, Zoti na krijoi në ngjashmëri me të që të pasqyrojmë personalitetin e tij.

Ritualet dhe besimet e saj nxisin kohezionin shoqëror dhe identitetin në grup, përveç që shpesh i përjashtojnë të tjerët që nuk i ndajnë të njëjtat ide.

Spiritual por jo fetar

Koncepti i traditës së mençurisë lejon mundësinë që shumica e besimeve ti ndajnë besimet thelbësore shpirtërore dhe se ato besime pastaj mund të përqafohen nga individët pa gjurmët e fesë së organizuar.

Këto besime mund ose nuk mund të hartohen mbi një qenie më të lartë ose një fuqi më të lartë, dhe ato shpesh janë të drejtuara drejt brendësisë, duke berë thirrje për një përqëndrim në “vetveten e brendshme” dhe në zhvillimin e vetë shpirtëror të një personi.

Si e tillë, një traditë e mençurisë ofron një kornizë për vendimmarrje, e cila është e personalizuar dhe e lirë nga gjurmimet doktrinore të fesë formale.

Në të gjithë globin, por veçanërisht në kulturat perëndimore, ndikimi i organizuar i fesë është në rënie dhe ateizmi po rritet.

Por shumë psikologë kognitivë dhe evolucionarë argumentojnë se evoluimi i nevojës njerëzore për spiritualitet, tani rrënjët i ka tek ideja se njeriu mund të jetë spiritual por jo fetarë.

Feja e organizuar ka qenë pa diskutim përgjegjëse për shumë lu.ftëra, mi.zori dhe padrejtësi përgjatë historisë; për këtë arsye disa njerëz ndjehen më rehatshëm duke u identifikuar me traditat e mençurisë që nuk përfshijnë konceptin e jo-besimtarit si një anëtar i “grupit jashtë” i cili duhet të konvertohet ose shkatërrohet.

A jane fetarët më të lumtur ose më të shëndetshëm?
Besimet shpirtërore mund të jenë të dobishme për shëndetin e një personi, duke rritur optimizmin dhe rezistencën e tyre, ndërsa zvogëlojnë rrezikun e depresionit, ab.uzimit të sub.stancave, ve.tëv.rasjeve dhe sjelljeve të rrez.ikshme.

Besimi mund ti bëjë bashkë njerëzit që ndajnë të njëjtat vlera, duke u dhënë atyre një ndjenjë të përkatësisë dhe mbështetje më të madhe sociale.

Për më tepër, shumë organizata fetare mbështesin nisma me bazë shëndetësore, të tilla si ushqimi i shëndetshëm, ushtrimi i rregullt dhe ulja e stresit, të cilat kanë një ndikim pozitiv në bashkësinë e tyre.

Besimi mund t’u japë njerëzve rehati gjatë kohërave të vështira, përfshirë edhe kur pësojnë humbje të thella.

Ai siguron qëllim dhe një spirancë për moralin, i cili vepron si një parandalues ​​i kr.imit.

Besimi fetar mund të jetë një ndihmë për prindërit gjithashtu, pasi që mund të frymëzojë fëmijët të jenë më bujarë: Kur krahasohet me moshatarët agnostikë ose ateistë, të rinjtë fetarë kanë shumë më shumë gjasa të përfshihen në shtrirjen e komunitetit siç janë vullnetarizmi, dhe me shumë gjasaë, e konsiderojnë faljen si një vlerë dhe sjellje që ata e miratojnë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *