A është më mirë ta fikim bojlerin apo ta mbajmë vazhdimisht të nd ezur?

Lajme nga Bota


Kemi dëgjuar miliona herë që më mirë është të jetë i nde zur bojleri vazhdimisht sesa ta fikni, sepse kështu, gjoja, kursehet en ergjia el ektrike.


Ja cila është e vërteta. Dilema e përhershme e çdo familjeje është – a ta f ikin apo ta lënë vazhdimisht bojlerin të ndezur, në mënyrë që të shpenzojnë më pak rry më.

Edhe pse te shumica mbizotëron dilema që a është më mirë ta lëmë bojlerin të punojë, sepse me rastin e çdo nd ezjeje shpenzon më shumë en ergji el ektrike për ngrohje të sërishme, përgjigjja është plotësisht e ku ndërt.


D inamika e shpenzimit varet se a e fikni apo vazhdimisht e lini të nd ezur. – Varësisht nga ajo se për çka shpe nzoni ujin e ngrohtë dhe sa shpesh, rekomandohet që megjithatë bojleri të fiket kur rryma është e shtrenjtë. Për shembull, një familje katëranëtarëshe më mirë është që bojlerin ta ndezë natën kur rr yma është më e lirë dhe ta fikë në mëngjes kur rryma është më e shtrenjtë, dhe që në mbrëmje ta ringrohë. – Në banesat në të cilat jeton një anëtar, rekomandohet të përdorë përparësitë e rrymës së lirë, sepse ajo akoma është disa herë më e lirë, vetëm se ai me siguri nuk duhet që ta ringrohë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *