6-vjeçari shqiptar shërohet nga sëmundja e ligë në Turqi/ Zoti bën mrekulli

Lajme nga Bota


6-vjeçari nga Juniku, Arian Krasniqi, i cili ishte di agnostifikuar me le ukemi, është sh ëruar nga kjo së mundje.


Lajmin e kanë bërë të ditur familjarët e tij të cilët thanë se pas një tr ajtimi të gjatë në Turqi, Ariani tashmë është sh ëruar dhe do të kthehet në Kosovë.

“Me re komandim të Mjekëve, për shëndetin e Arianit, jemi të ob liguar t’iu përmbahemi disa rregullave sidomos kontaktin me njerëz,Ariani e ka të nda luar, kjo për arsye të shm angies nga gri pet, i nfeksionet dhe ba kteriet e ndryshme dhe shma ngies nga një tr ajtim i tillë.

Është e do mosdoshme t’iu përmbahemi rregullave ST RIKTE, andaj kërkojmë mirëkuptimin e të gjithëve për shëndetin e Arianit”, shkroi ndër të tjera në F acebook babai 6-vjeçarit, Islam Krasniqi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *